Hur fungerar det med tjänsterna?

Ny tjänster på gång. Se nedan.

Öppet konkurrensneutralt nät

Stadsnätet är ett öppet nät på vilket tjänsteleverantörer kan erbjuda och distribuera tjänster till slutkunder. Stadsnätet levererar inga tjänster, vårt jobb är att bygga, drifta och se till att nätet fungerar. Nätet är konkurrensneutralt, dvs alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor.

Du beställer från tjänsteleverantören

När du väljer de tjänster du vill ha i Tjänsteguiden så skickas en beställning till den eller de tjänsteleverantörer du valt. De kommer att kontakta dig, alternativt skicka ett avtal, och affären är mellan dig och leverantören. De fakturerar dig för den tjänst du avtalat.
Om du vill ändra din tjänst, avbeställa eller felanmäla så görs det direkt till tjänsteleverantören.

Nya Tjänster

I höst lanseras nya tjänster med kapacitet över 100Mbps.
Observera att om du har en gammal kundenhet kommer du inte att kunna nyttja dessa tjänster.
Uppgradering av kundenhet beräknas kosta ca 2100kr inkl.moms. Kontakta oss på för mera information.
Om du har en kundenhet med enbart 1 eller 2 dataportar klarar inte kundenheten mer än 100Mbps.
TILL TJÄNSTERNA